CashConcepts CCE 290

Описание

Описание

CashConcepts CCE 290 e вакуум банкнотоброячна машина, подходяща за броене на пачкувани банкноти, ваучери или документи. С възможност за броене на повечето световни валути. Скорост на броене около 1500 банкноти/минута или 100 банкноти за 4 секунди.

Режими на работа:

 • Режим добавяне (Add function) – Различните преброявания могат да се сумират със натискане на съответния бутон.
 • Режим броене (Count mode) – Осигурява бързо и непрекъснато броене на пачкувани банкноти, ваучери или документи, като работната сума се изписва.
 • Режим проверка (Check mode) – Проверява за предварително зададен брой банкноти, ако бройката не съвпада с програмираното от 1 до 200, държача автоматично се заключва и допълнителен звуков сигнал известява операторът за несъответствие.
 • Режим пачкуване (Batch mode) – Предварително е зададен брой от 1 до 200 на клавиатурата. Броячът автоматично спира, когато партидата от това количество е достигната.
Техническа информация

Техническа информация

Задвижване: Вакуум
Валути: Универсално за почти всички валути
Свободно броене (Free count): Да
Режим проверка (Check mode): Да
Режим пачкуване (Batch mode): Да
Режим добавяне (Add function): Да
Скорост на броене: 100 банкноти за 4 секунди, 1500 банкноти/минута
Размери на банкнотите: 50 x 100 мм ~ 100 x 180 мм
Дебелина на банкнотите: 0,06 ~ 0,12 мм
Мрежови изисквания: Захранващо напрежение 230V, 440W max.
Дисплей: 4 цифрен LED
Размери (мм): 310 x 313 x 430
Тегло: 27.6 кг.
Направете запитване

Направете запитване

  Видео за продукта

  Видео за продукта

  Документ

  Документ

  CashConcepts CCE 290