Клиенти

Банки

Сигнално-охранителни фирми

Казина и игрални зали

Търговски вериги, държавни и общински фирми, валутни бюра и други клиенти

Застрахователи