Пакетиращи машини

Canny S-35

S-35 е напълно автоматична връзваща машина за бандеролирани банкноти в пакет “тухла” само за 8,5 секунди

Canny S-20

S-20 е полуавтоматична връзваща машина за бандеролирани банкноти в пакет “тухла”

Canny A-30M

A-30M  е бандеролираща машина за бандиране на пачка от 100 банкноти с хартиена лента и възможност за регулация на температурата на слепване

MUSASHI COM JDII-240

COM JDII-240 е автоматична бандеролираща машина за бандиране с хартиена или филм лента за банкноти и други предмети

MUSASHI COM BBFII-200

COM BBFII-240 е автоматична бандеролираща машина за бандиране с хартиена или филм лента за банкноти и други предмети

MUSASHI PA-30

PA-30 е бандеролираща машина за бандиране на пачка от 100 банкноти с хартиена лента и възможност за регулация на температурата на слепване

Kaixun KX-ZB2

KX-ZB2 е бандеролираща машина за бандиране на пачка от 100 банкноти с хартиена лента и възможност за регулация на температурата на слепване

Felins Loop Plus

Loop Plus е автоматична връзваща машина за пакетиране с пластмасова пантентована лента Felins Loop Strap, за банкноти и всякакви предмети с подходящ размер

Bindtec YL-200P

YL-200P е автоматична бандеролираща машина за бандиране с хартиена лента за банкноти и други предмети

Bindtec YL-300P

YL-300P е автоматична бандеролираща машина за бандиране с хартиена лента за банкноти и други предмети

Bindtec YL-200H

YL-200H  е бандеролираща машина за бандиране на пачка от 100 банкноти с хартиена лента

Bindtec YL-200PB

YL-200PB е бандеролираща машина за бандиране на пачка от 100 банкноти с хартиена лента. Възможност за принтиране на дата и номер машина върху лентат

Selex Sirio 18

Sirio 18 е автоматична монетно опаковачна машина със скорост на опаковане 18 рола/минута

Selex Sirio 20

Sirio 20 е автоматична монетно опаковачна машина със скорост на опаковане 20 рола/минута, предназначена за голям обем от монети

Selex Sirio 30

Sirio 30 е автоматична монетно опаковачна машина със скорост на опаковане 30 рола/минута, предназначена за голям обем от монети