Депозитни машини

SCAN COIN Smart Deposit Solutions

Smart Deposit Solutions (SDS) са депозитни решения с различни характеристики за управление на паричните средства както за “back office” така и за “front office” среда

SCAN COIN Recycling Cash Solutions

Recycling Cash Solutions (RCS) серията са рециклиращи депозитни решения за “back office” работна среда за депозиране и предоставяне на паричните средства за ежедневните разплащателни процеси

Masterwork Automodules JIAN

MA JIAN е малка и компактна смарт депозитна машина предназначена за локализация на касите за разплащане в търговските обекти

Masterwork Automodules BEAM

MА BEAM е депозитно решение за управление и съхранение на паричните средства в търговски обекти в “back office”среда. Позволя депозиране на средства по банкови сметки на търговеца в реално време

Masterwork Automodules KUAN

МА KUAN е самостоятелна лоби депозитна машина подходящя за депозиране на парични средства в банкови сметки в реално време за бизнеса и физически лица