Инкасо

Възможността за обработка на големи обеми от банкноти и монети е сложна дейност и изисква скъпо и високотехнологично оборудване. Все повече банки и търговци търсят аутсорсинг на тази дейност към инкасо фирми. Бизнеса им е във възход и нуждата от надеждни решения за обработка на пари в брой е задължителен. Дългогодишно ни сътрудничество с инкасо фирми ни помогна да развием ноу-хоу. Нашите предложения за инкасо преброителни центрове се основават на пълен набор от хардуерни и софтуерни решения за повишаване на ефективността и контрола на обработка и управление на паричните средства.