Банков сектор

Банковият сектор е една от основните ни сфери на дейност, където ние в TSST се стремим да продължим дългогодишното си присъствие и партньорство с водещите банкови институции в България. Ние работим в посока интегриране на високотехнологични продукти и решения за обработка на пари в брой, които позволяват на персонала на банковите клонове да оптимизират времето прекарано в броене и обработка на пари за да се фокусират повече в контакт и качествено обслужване на клиентите си. Продуктите и цялостните решения, които предлагаме варират от традиционната настолна банкова техника за обработка на пари в брой до най-новото поколение системи за самообслужване. Клиенти ценят опита ни натрупан през годините и се доверяват на нашите препоръките за продукти и цялостни решения, които успешно повишават производителността и ефективността при управление на паричните потоци.